Rovertex S.r.l.
V. LEONARDO DA VINCI 3 - 38068 ROVERETO TN
T. 0464 434215 - 348 3044922
INFO@ROVERTEX.IT